Docy Child

ႁူႉၸၵ်း Elements

Estimated reading: 1 minute

HTML Elements

HTML element ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ (start tag) လႄႈ ထႅၵ်ႉပိၵ်ႉ (end tag)

<ထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ> ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၼႆႈ </ထႅၵ်ႉပိၵ်ႉ>

  • ယႃႇလိုမ်းပိၵ်ႉထႅၵ်ႉ </ > ပုၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်းၶေႃႈမုၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈ
  • ထႅၵ်ႉမၢင်တူဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇပိၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ <br> လႄႈ <hr>

Leave a Comment