Docy Child

ႁူဝ်ၶေႃႈ Headings

Estimated reading: 1 minute

HTML headings

HTML headings ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႄၼႂ်းၼႃႈဝႅပ်ႉ (webpage)။

  • ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ တႄႇၸႂ်ႉထႅၵ်ႉ <h1> တေႃႇထိုင် <h6>။ 
  • <h1> ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်တူဝ်လိၵ်ႈယႂ်ႇသုတ်း) လႄႈ <h6> ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢေႇသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်တူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉသုတ်း)။
ၼႄမႃး (output)

ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 1

ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 2

ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 3

ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 4

ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 5
ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 6

Leave a Comment