Docy Child

ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ HTML

Estimated reading: 1 minute

ၾႆႇ HTML

 • ၾႆႇ  HTML တေလႆႈတႄႇတီႈထႅဝ်လလိၵ်ႈ <!DOCTYPE html> 
 • ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႄႇၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်း <html> တေႃႇပေႃးထိုင် </html>
 • ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တူၺ်းႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် <body> လႄႈ </body>

တူဝ်ယၢင်ႇ

ႁူႉၸၵ်း DOCTYPE

 • <!DOCTYPE> ပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းၾႆႇ HTML
 • <!DOCTYPE> လၢတ်ႈၼႄ browser ဝႃႈၼႆႉပဵၼ် HTML5
 • <!DOCTYPE>  ၼၼ်ႉတႅမ်ႈပဵၼ်တူဝ်လဵၵ်ႉ <!doctype> ၵေႃႈလႆႈ

ႁူဝ်ၶေႃႈ Headings

 1. ထႅဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ (headings) ၼၼ်ႉ တႄႇတီႈ h1 တေႃႇထိုင် h6
 2. h1 ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်ယႂ်ႇသုတ်း) လႄႈ h6 ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇလွင်ႈဢေႇသုတ်း  (လဵၵ်ႉသုတ်း)

ထႅဝ်လိၵ်ႈ (Paragraphs)

ထႅဝ်လိၵ်ႈၼႂ်း html တႄႇတီႈ <p> လႄႈသုတ်းသဵင်ႈတီႈ </p>

လိင်ႉ (Links)

 • လိင်ႉ (link) ၼႂ်း html ယူႇၼႂ်းၵႄႈ <a> လႄႈ </a>
 • လိင်ႉဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇၼႂ်း href=”သႂ်ႇလိင်ႉဝႆႉတီႈၼႆႈ”

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Images)

 • တေလႆႈၸႂ်ႉ <img> ပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ
 • src = ၸိုဝ်ႈလႄႈတီႈယူႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ
 • alt = တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄမိူဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၵ်းႁၢႆ (ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ)
 • width = တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ
 • height = တၢင်းသုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Leave a Comment